Andropenis.cz, nákupní řád...

Andropenis.cz Výsledky aplikace a klinické testy Záruky, garance a certifikáty kvality Objednat Informace Kontak na distribitora Otázky a odpovědi Napište nám
Andropenis.cz - nákupní řád

Provozovatel: HEXATRADE COMPANY s.r.o.

adresa provozovny: Cejl 91, Brno, 60200, tel: (CZ) 545578536
číslo účtu: Fio banka, a.s. - 2001184170/2010
číslo účtu na Slovensku v EUR: SK8383300000002101184178 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


1. Základní pravidla nákupu
 • Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.
 • Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem při objednávce.
 • Zákazník je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty, případně telefonicky.

2. Platební metody
 • Platba dobírkou: Dobírka
  zboží Vám bude zasláno na dobírku.
  Postup je následující:
  • Jako způsob platby zvolíte dobírkou a odešlete tlačítkem Odeslat objednávku.
  • Objeví se potvrzení objednávky. Toto potvrzení je možno vytisknout.
  • Nyní už jen čekáte na příchod balíku.
  K ceně je účtováno poštovné - přepravce Česká pošta (pouze v rámci ČR):
  • 99,- Kč
  • 39,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  • 39,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  K ceně je účtováno poštovné - přepravce PPL:
  • 99,- Kč
  • 39,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  • 39,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
 • Platba platební kartou platební karta
  Pokud jste majiteli platební karty, máte snadnou možnost platby za vybrané zboží.

  K ceně je účtováno poštovné - přepravce Česká pošta:
  • 60,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  K ceně je účtováno poštovné - přepravce PPL:
  • 60,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  Postup je následující:
  • Jako způsob platby zvolíte on-line platební karta a odešlete tlačítkem Odeslat objednávku.
  • Objeví se stránka pro potvrzení platby a spojení s platební bránou autorizačního centra MUZO.
  • Po kliknutí na tlačítko "Připojit k platební bráně MUZO" budete bezpečně pomocí protokolu HTTPS přesměrování na zabezpečené stránky autorizačního centra MUZO, kde vyplníte všechny požadované položky. Pro akceptaci karty je využito 3D-Secure řešení (nejmodernější aplikace kartových Asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na internetu). Všechny zadávané údaje jsou šifrovány, vzniká tak 100% jistota platby za vybrané zboží. Všechny informace o Vaší platební kartě předáváte pouze bance, nikdo z našich zaměstnanců k nim nemá přístup.
  • Po provedení všech potřebných úkonů budete vráceni zpět na naše stránky, kde Vám bude zobrazen výsledek transakce.
  • V případě úspěšné platby bude na Vaši e-mailovou adresu odesláno potvrzení objednávky spolu se seznamem nakoupeného zboží a celkovou částkou platby.
  • Naši pracovníci provedou kontrolu a odešlou Vám objednané zboží.
 • Osobní odběr
  Vybrané zboží máte možnost odebrat osobně, a to v naší prodejně v Brně na ulici Cejl 91.
  K ceně není účtováno nic.
 • Bankovním převodem

  K ceně je účtováno poštovné - přepravce Česká pošta:
  • 60,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  K ceně je účtováno poštovné - přepravce PPL:
  • 60,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  • 0,- Kč když je celková hodnota objednávky je větší jak 499,- Kč
  Platební metoda určená pro uživatele služby Homebanking a zákazníky ze zahraničí (SLOVENSKO). Po dokončení objednávky je vám zobrazena částka odpovídající hodnotě vámi objednaného zboží, konstantní symbol a variabilní symbol platby, který je tvořen číslem objednávky pro jednoznačnou identifikaci. Po převedení částky na náš účet 2001184170/2010
  (EU formát IBAN: SK8383300000002101184178 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX) se objednávka stává zaplacenou o začíná se realizovat její zpracování.

3. Objednávky do zahraničí
 • Naši zahraniční klienti mají možnost objednávat zboží do vybraných zemí. Zboží doporučujeme uhradit předem jakoukoliv platební metodou. Zboží je expedováno po potvrzení platby na náš účet.
  K ceně je účtován příplatek do zahraničí dle místa určení, v případě že objednávka je určena mimo ČR

4. Zrušení objednávky
 • Zrušení objednávky je možné pouze v těchto výjimečných případech:
  • Zboží není na skladě
  • Neproběhla platba za zboží
  • Jedná se o falešnou objednávku
 • Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.
 • Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi kompetentním zaměstnancem a zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativní řešení.

5. Cena zboží
 • Cena zboží je uvedena s DPH a je platná pouze pro objednávkový systém.
 • Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen (cen v katalogu nikoli na objednávce) bez předchozího upozornění.

6. Jak postupovat při reklamaci ?
 • Naše firma se snaží být našim zákazníkům pokud možno co nejblíže. Moc dobře víme jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci.
 • Pokud už se tedy stane, že zboží Vám nedošlo úplně v pořádku, postupujte prosím podle následujících instrukcí, usnadníte tak práci nám a Vaše reklamace budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.
  • Připravte si prosím dodací list od zásilky, na kterou Vám zboží bylo doručeno.
  • Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii dodacího listu, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku.
  • Balíček zabalte. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu.
  • Takto připravené zboží, odešlete jako balík poštou na naši adresu (viz nahoře).

7. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
 • V souladu se zákonem č.89/2012 má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy.
  V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu, a čísla účtu pro zaslání peněz.
  Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.
  Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu. Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury.
  Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzaté).
  V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod...).
  Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.
  Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
  Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, muže prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli budou vráceny peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. pečeť kvality a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno.
  Zboží s takto porušeným obalem není již možné vzhledem k povaze zboží dále nabízet zákazníkům, z tohoto důvodu není možné takové zboží vrátit.
8. Řešení sporů
 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz .
  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/ .

  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

AKČNÍ NABÍDKA - AndroPenis EXTENDER

AndroPenis EXTENDER

Luxusní dřevěné balení obsahuje:
1x AndroPenis set v pozlaceném provedení
2x sada prodlužovacích nástavců
2x sada upevňovacích trubic 4ks
3x sada návleků (Androtop 4ks, Androring 2ks)
instruktážní brožura, český návod a DVD

Naše cena: 3999,- Kč
Původní cena: 4999,- Kč


NOVINKA - AndroExtender

AndroExtender

Luxusní balení obsahuje:
1x AndroExtender set
2x sada prodlužovacích nástavců
1x sada upevňovacích trubic 2ks
2x sada návleků (Androtop 2ks, Androring 2ks)
instruktážní brožura, český návod a DVD

Naše cena: 2999,- Kč
Původní cena: 3499,- Kč


Průměrný nárůst velikosti penisu za měsíc


U 95% testovaných mužů by medián minimálního nárůstu penisu za 3 měsíce 1,1522 cm


Délka použítí v měsících a procentuení nárust v cm


sexshop

Webmasters - Provizní systém: více zde.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Copyright © 2020 Andropenis.cz | HEXATRADE COMPANY s.r.o., All Rights Reserved